Select Page

Privacy Verklaring Ruige Reizen

Ruige Reizen bezit je persoonsgegevens (bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een huisadres) doordat je deze gegevens aan ons verstrekt bijvoorbeeld voor een boeking of inschrijving van een nieuwsbrief. Alle gegevens die door Ruige Reizen worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden.

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doelen:

  • Om jouw boeking te verwerken en je vlucht te boeken
  • Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen bij het verwerken van jouw boeking
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om reisdocumenten naar je huis- of e-mailadres te verzenden
  • Ruige Reizen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze facturatie en belastingaangifte
  • Om een verzekering voor je af te sluiten

Ruige Reizen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast verkoopt of verhuurt Ruige Reizen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze reisovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ruige Reizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ruige Reizen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn tijdelijk en noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en houden rapportages bij over hoe bezoekers de website gebruiken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of een verzoek in te dienen tot intrekking van je toestemming. Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking van je toestemming van jouw persoonsgegevens kun je schriftelijk aanvragen via:

Ruige Reizen

Annie van Eesstraat 29

3066 JC Rotterdam

of per e-mail naar info@ruigereizen.nl

 

Ruige Reizen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ruigereizen.nl

Ruige Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen en aanvullingen op de hoogte bent.

 

Ruige Reizen

Avontuurlijke reizen per  kano, fiets, motor en te voet met een ruig en uitdagend karakter.

© 2018 Ruige Reizen

Telefoon:
+31 6 482 209 46
E-Mail:
info@ruigereizen.nl

Privacyverklaring

Disclaimer